Cestovné poistenie

Ponúkame Vám zakladné informácie o niekoľkých druhoch poistenia.
Poistenie môžete uzatvoriť ako súčasť zájazdu alebo ako samostatný produkt.

KRÁTKODOBÉ CESTOVNÉ POISTENIE


Komplexné cestovné poistenie

Ponúka poistnú ochranu pred a počas Vašej dovolenky pre zájazd v dĺžke trvania až do 22 dní:

 • Poistenie storna až do dojednanej poistnej sumy s 10%-nou spoluúčasťou
 • Poistenie pre prípad prerušenia cesty - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy s 10%-nou spoluúčasťou
 • Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti
 • Poistenie batožiny pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny, poistené sú nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny; náhrada cenných vecí do 1/3 poistnej sumy, pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov, do 1 400 EUR
 • Poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku - náklady na pátranie a záchranu do 3 400 EUR
 • Poistenie liečebných nákladov do 220 000 EUR
 • Úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% do 17 000 EUR
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku alebo zdraví do 100 000 EUR
 • Asistenčné služby - zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta/kauciu do 1 700 EUR
 • Cena poistenia pre Európu (štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora) a svet sa odvíja od ceny zájazdu
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskou pomere, ani mať spoločné bydlisko
 • Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname
Komplexné cestovné poistenie PLUS

Ponúka rozsiahlu poistnú ochranu pred a počas Vašej dovolenky pre zájazd v dĺžke trvania až do 22 dní:

 • Poistenie bez obmedzenia veku - aj nad 70 rokov
 • Poistenie storna - náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti -poistené sú aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici;
 • Poistenie pre prípad prerušenia cesty - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti
 • Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti až do 200 EUR
 • Poistenie batožiny - náhrada pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny, poistené sú nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny, pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov, okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži , lúpeži alebo strate platobných prostriedkov - do 2000 EUR
 • Poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku - náklady na pátranie a záchranu do 15 000 EUR
 • Poistenie liečebných nákladov do 220 000 EUR
 • Úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% do 34 000 EUR
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku alebo zdraví do 200 000 EUR
 • Asistenčné služby - zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta/kauciu do 3 400 EUR
 • Cena poistenia sa odvíja od ceny zájazdu. Geografická platnosť podľa Vašej voľby: Európa (štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora), alebo celý svet
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskou pomere, ani mať spoločné bydlisko
 • Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname
Poistenie liečebných nákladov PLUS
 • Poistenie liečebných nákladov pre Európu (pod Európou rozumieme všetky štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora) do 220 000 EUR
 • Maximálna doba poistenia je 11 mesiacov
 • Poistenie pátrania a záchrany do 14 000 EUR
Cestovné poistenie PLUS

Poistná ochrana pre cesty, ktoré trvajú až do 11 mesiacov pokrýva:

 • Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti
 • Poistenie batožiny do 2 000 EUR
 • Poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku - náklady na pátranie a záchranu do 14 000 EUR
 • Poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistné plnenie do 220 000 EUR; maximálne poistné plnenie pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení do 20 000 EUR (prevoz do najbližšej nemocnice, ambulantné ošetrenie, pobyt v nemocnici a denná dávka, prevoz liekov. Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára, vrátane ambulantného lietadla, návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní, návrat spolu poistenej osoby do vlasti, doprava detí do vlasti, repatriácia v prípade smrti
 • Úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu do 34 000 EUR
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku alebo zdraví do 200 000 EUR
 • Asistenčné služby - pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočník), preddavok pre advokáta/kauciu do 3 400 EUR
 • Cena poistenia pre Európu (štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora) a svet sa odvíja od počtu poistených dní Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskom pomere ani mať spoločné bydlisko
 • Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne, zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname
Poistenie storna

Zahŕňa poistenia storna zájazdu a poistenie pre prípad prerušenia cesty

 • Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu až do dojednanej poistnej sumy so spoluúčasťou 10%
 • Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy so spoluúčasťou 10%
 • Cena poistenia storna sa odvíja od ceny zájazdu
 • Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname
Poistenie storna PLUS

Zahŕňa poistenia storna zájazdu a poistenie pre prípad prerušenia cesty

 • Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti? poistené sú aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici
 • Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti poistené sú aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici
 • Cena poistenia storna sa odvíja od ceny zájazdu, letenky a podobne

ROČNÉ CESTOVNÉ POISTENIE

Želáte si celoročnú poistnú ochranu na cestách pre Vás a Vašu rodinu? Potom Vám odporúčame ročné cestovné poistenie.

Poistenie liečebných nákladov - ročné
 • Poistenie pátrania a záchrany, vrátane horskej služby na Slovensku - náklady na pátranie a záchranu do 14 000 EUR;
 • Poistenie liečebných nákladov do 220 000 EUR;
 • Úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% do 20 000 EUR;
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskom pomere, ani mať spoločné bydlisko;
 • Maximálna dĺžka jedného výjazdu 42 dni;
 • Územná platnosť: svet;
Cestovné poistenie - ročné
 • Poistenie batožiny - náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožiny; cenných vecí do 1/3 poistnej sumy; pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov až do 2 000 EUR
 • Poistenie pátrania a záchrany, vrátane horskej služby na Slovensku - náklady na pátranie a záchranu do 14 000 EUR;
 • Poistenie liečebných nákladov do 220 000 EUR;
 • Úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% do 20 000 EUR;
 • Poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví do 100 000 EUR;
 • Asistenčné služby - pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočník), preddavok pre advokáta/kauciu do 1 700 EUR;
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskom pomere
 • Maximálna dĺžka jedného výjazdu 42 dni;
 • Územná platnosť: svet;
Komplexné cestovné poistenie - ročné
 • Aj poistenie osôb starších ako 70 rokov
 • Náhradu storno poplatkov pri nenastúpení na cestu bez spoluúčasti - pre jednotlivca do 1 350 EUR, pre rodinu do 2 700 EUR;
 • Poistenie pre prípad prerušenia cesty - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu - pre jednotlivca do 1 350 EUR, pre rodinu do 2 700 EUR;
 • Poistenie batožiny - náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožinydo 3 400 EUR; náhrada cenných vecí do -poistnej sumy; pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov; okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov pre jednotlivca do 350 EUR, pre rodinu do 700 EUR;
 • Poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku - náklady na pátranie a záchranu do 14 000 EUR;
 • Poistenie liečebných nákladov do 235 000 EUR;
 • Úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% do výšky 35 000 EUR;
 • Poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví do 200 000 EUR;
 • Asistenčné služby - pomoc pri zadržaní, alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka), preddavok pre advokáta/kauciu do 1 700 EUR;
 • Poistenie kryje aj služobné cesty nemanuálneho charakteru;
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskom pomere, ani mať spoločné bydlisko;
 • Maximálna dĺžka jedného výjazdu 42 dní
 • Územná platnosť: svet